Супница 1.8л PRAHA PRA 4318

Супница 1.8л PRAHA PRA 4318